لیست برنامه اضطراری برای یک رویداد

لیست برنامه اضطراری برای یک رویداد

 

 

 

 

 

 

 

 

بسیار مهم است که شرایط اضطراری مختلفی را که ممکن است در یک رویداد رخ دهد، در نظر بگیریم و برنامه‌ریزی‌هایی را انجام دهیم که چگونه چنین شرایط اضطراری را کنترل کنیم.
لیست زیر را نباید کامل در نظر بگیرید. همیشه با توجه به نوع رویداد، مکان و امکانات، اختلاف وجود خواهد داشت. مدیران رویداد می‌توانند بر اساس لیست زیر، لیست خود را آماده کنند.
 

نمونه لیست برنامه اضطراری

 

 1. آیا کمیته سازماندهی رویداد شرایط اضطراری احتمالی را مطرح کرده و سعی کرده انواع مختلفی از موارد اضطراری را که ممکن است رخ دهد شناسایی کند؟
 2. آیا داوطلبان رویداد و سایر کارکنان آموزش‌هایی را در مورد هرگونه شرایط اضطراری دریافت کرده‌اند؟
 3. آیا تیم شما یک برنامه اضطراری ثبت شده دارد؟
 4. آیا طرح اورژانسی، وظایف و مسئولیت‌های پرسنل رویداد و کارمندان را در صورت وقوع شرایط اورژانسی مشخص می‌کند؟
 5. آیا طرح اورژانسی همه وسایل ایمنی/اورژانسی (کیت کمک‌های اولیه) را دربر دارد و محل آن را به‌راحتی می توان یافت؟
 6. آیا برنامه اضطراری دستورالعمل‌های روشن در مورد چک کردن تجهیزات اضطراری را ارائه می‌دهد؟
 7. آیا برنامه اضطراری دستورالعمل‌های دقیق در مورد نحوه و زمان تماس با اورژانس و خدمات اورژانسی را ارائه می‌دهد؟
 8. آیا طرح اورژانسی دستورالعمل‌های دقیق در مورد چگونگی استفاده و زمان خاموش کردن برق را ارائه می‌دهد؟
 9. آیا اطلاعات ایمنی کلیدی/اورژانسی به وضوح در یک صفحه نمایش داده شده و قابل مشاهده است؟
 10. آیا تابلویی وجود دارد که نشان دهد مسیرهای ورود و خروج آمبولانس و دیگر پرسنل اورژانسی را مسدود نکنید، و آیا برای آن نظارتی وجود دارد؟
 11. آیا تجهیزات برای روشنایی اضطراری وجود دارد که در مواقع اضطراری در تاریکی استفاده شود؟
 12. آیا قانونی برای دسترسی به شاه‌کلید در مواقع اورژانسی وجود دارد؟
 13. آیا وسیله‌ای برای سیگنال دادن برای افرادی که ممکن است در خطر باشند به عنوان مثال بلندگو وجود دارد؟