تفاوت بین جلسه و یک رویداد چیست؟

تفاوت بین جلسه و یک رویداد چیست؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفاوت بین جلسه و یک رویداد چیست؟

 

به نظر‌ می‌رسد امروزه کلمات جلسه و رویداد قاطی می‌شوند. در حقیقت تفاوت بزرگی بین این دو وجود دارد.

اول و مهمتر از همه: همه جلسات رویداد هستند، اما همه رویدادها جلسه نیستند.

حالا، اجازه بدهید به جزئیات بپردازیم.

هنگامی که مردم درمورد رویداد صحبت می‌کنند، احتمالا آنها بیشتر درباره رویدادهای ویژه سخن می‌گویند که می توانند شرکتی یا خصوصی باشند. در‌هر‌صورت، هدف یک رویداد خاص، یادآوری، جشن‌گرفتن یا افزایش آگاهی است. نمونه‌هایی از جمله مراسم‌های جوایز شرکت، مراسم‌های برش روبان و یا جشن‌های سالانه خصوصی است.

جلسات در خدمت یک هدف آموزشی یا تجاری است. نمونه‌هایی از جمله سمینار یا جلسات هیئت مدیره مدیران. یک جلسه می‌تواند یک رویداد خاص در آن داشته باشد. به عنوان مثال، جلسه سالانه یک انجمن می‌تواند یک شام جوایز به عنوان بخشی از دستور کار چند روزه داشته باشد.

 

 

تفاوت بین جلسه و کنفرانس چیست؟

 

به‌طور‌کلی، جلسات و کنفرانس‌ها همه رویدادهایی هستند که مردم با هم جمع می‌شوند تا در مورد یک موضوع خاص صحبت کنند، معمولا تفاوت آنها در مقیاس است. جلسات می‌تواند غیر‌رسمی باشد، معمولا فقط چند نفر را شامل می‌شود و اغلب می تواند در خانه برگزار شود.

از طرف دیگر، کنفرانس‌ها می‌توانند در خانه برگزار شوند، اما اغلب به صورت خارج از آن برگزار نمی‌شوند، زیرا آنها می توانند تعداد بیشتری از شرکت‌کنندگان و افراد مختلف از شرکت های مختلف را شامل شوند. مراکز هتل‌ها و کنفرانس‌ها و مراکز آموزشی اغلب برای ارائه امکانات، تجهیزات و محیط مورد نیاز برای یک رویداد موفق بهتر است.