کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

1396/11/29

1396/11/30

علمی

کنفرانس

تهران- خیابان کریم خان زند- نبش خیابان دکتر عضدی (آبان شمالی )- ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی- طبقه ی دوم- واحد 220

پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ توسط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی در شهر تهران برگزار می شود.