کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

1396/07/26

1396/07/26

علمی

کنگره

.

کنفرانس مذکور 26 مهرماه 96 توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس با محوریت شیمی ، علم مواد (عمومی) ، فیزیک ، مهندسی شیمی ، مهندسی شیمی (عمومی) در تهران برگزار میشود.